ميهمان خوش آمدید
عنوان:پرستوي سيه بال
نویسنده:محمود فرکوش
تاریخ نوشته:1396/07/13

همرزمان پلبس قضایی يک دسته پرستوي سيه بال بهاري / بر پهنه ي آبي سپهر شاد رسيدند
چندي در آن پهنه خرامان به جولان / خوشحال و سبکبال به هر کوي پريدند
در حلقه ي اين چلچله ها شور و شعف بود / نوميدي و غم از بر اين جمع رميدند
يک چند صباح از پي هم زود گذر کرد/ هنگام سفر گشت صور کوچ دميدند
يک دسته از اين چلچله از خاک نبودند / ناگه ز همه جال و تله نيک رهيدند
زخم خورده و خونين از آن دامگه تنگ / پر شور زدند بال و به مقصد رسيدند
اکنون همه در روضه رضوان يرزقون / زين روي که از عالم خاکي بريدند
زان جمع بجا مانده دگر بال سيه نيست / بنشسته اند دلتنگ تار هجر طنيدند
هر چند صباح گرد هم آيند به شوقي / افسوس کز آن جمع بماندند تني چند

ارسال دیدگاه به دوستان همرزم


نام نام خانوادگي: : 

پیام : 

تایید اطلاعات :


دیدگاه همرزمان تعداد دیدگاه :0