ميهمان خوش آمدید

همرزمان پلبس قضایی به نام ایزد شورآفرین
به اندازه چشمی بر هم گذاشتن از زمان خدمت در پلیس قضایی می گذارد اما کام ذهن ما، هنوز هم شیرین از طعم خاطرات آن دوران است
دورانی سرشار از شور و شادی، صفا و صمیمیت، پاکی و یکرنگی دورانی که تداعی لحظه به لحظه آن موجی از شادی و اشتیاق را در درونمان شعله ور می سازد و دوستانی که زلالی وجودشان همچنان مایه آرامش و اطمینان خاطر است
در آن زمان گرد هم آمدیم ، قلب هایمان را بر روی یکدیگر نهادیم و قرار بر مدار محبت گذاشتیم که تا جان در بدن داریم قدم در مسیر حق نهیم
طوفان های سهمگین روزگار را به جان خریدیم که خریدار محبت اهل بیت باشیم
دست روزگار ما را به هر سو کشاند و گرچه بین ما فاصله انداخت اما دلهای به هم گره خورده مان را باز به یکدیگر رساند.
اکنون سی سال از آن زمان می گذرد؛ دست تقدیر ما را به هم رسانیده ؛ تو گویی همچنان رسالت آن سال های سخت و شیرین را حفظ نموده ایم؛ اینک می خواهیم بهاری دیگر را در کنار هم رقم زنیم باشد که باری دیگر با تجدید خاطرات مان، با همراهی امروزمان، دست در دست محبت هم بفشاریم و باز هم نویدبخش روزهای شور آفرین دیگری برای هم باشیم